Kwalifikacje

Nasi pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje i specjalistyczne wykształcenie techniczne na poziomie średnim i wyższym. Firma zatrudnia pracowników o długoletnim stażu pracy w „branży zabezpieczeń”. Profesjonalne i fachowe przygotowanie Firmy potwierdzają posiadane autoryzacje, świadectwa i koncesje takie jak:

 • Autoryzacja TECHOM – SA4.
 • Koncesja MSW.
 • Pracownicy wpisani do ewidencji kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
 • Państwowa Agencja Atomistyki – uprawniony instalator izotopowych czujek dymu.

Certyfikaty producentów i dystrybutorów urządzeń:

 • AAT-DSC, GALAXY, UTC Security, SATEL – urządzenia sygnalizacji włamania i napadu.
 • ALARMCOM – urządzenia sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji użytkowej.
 • POLON-ALFA, UTC Security, Detectomat, D+H, Vesda – urządzenia wykrywania i sygnalizacji pożaru, oddymianie.
 • NUUXIE – agregaty aerozoli gaśniczych.
 • ADI (ULTRAK), SPS Trading (APER) – telewizja przemysłowa

Świadectwa ukończenia szkoleń:

 • Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Pożarowej dla projektantów systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru.
 • Ośrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące zbiory dóbr kultury.
 • Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
 • Uprawnienia „SEP”.