Historia firmy

W lipcu 1981 roku organizujemy Zakład Instalacji Sygnalizacji Alarmowych przy Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „DOMENA” w Bielsku-Białej.
W 1987 zakład spółdzielczy przechodzi na formę organizacyjną „ajencja”.
W listopadzie 1989 roku zostaje spisana umowa spółki z o.o. a w grudniu tegoż roku następuje jej rejestracja. Zakład spółdzielczy przeobraża się w PUPH „CAMAR”. Drugiego stycznia 1990 roku „CAMAR” rozpoczyna działalność.
Znaczące daty:

 • 1991 – pierwszy obiekt bankowy niespółdzielczy,
 • 1992 – pierwszy obiekt bankowy Banku Przemysłowo-Handlowego SA
 • 1993 – pierwsza koncesja MSW,
 • 1994 – autoryzacja TECHOM – SA4,
 • 1994 – uprawniony instalator jonizacyjnych czujek dymu,
 • 1997 – pierwszy obiekt bankowy Banku Rozwoju Eksportu SA,
 • 1999 – licencje pracownika technicznej ochrony mienia,
 • 2000 – nowa koncesja MSW,
 • 2001 – poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego dla obiektu NBP,
 • 2002 – certyfikat ISO-9001:1994, obecnie ISO-9001:2008,
 • 2003 – własna siedziba przy ul. Grodzkiej 2 w Bielsku-Białej,
 • 2004 – 2013 nadal w branży – proza życia,
 • 2018 – 01.08.2018 otwarcie likwidacji Spółki

Firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „CAMAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kończy swoją blisko trzydziestoletnią działalność. Uchwałą wspólników został rozpoczęty proces likwidacji spółki. Bardzo dziękujemy za dotychczasową, w naszej ocenie owocną i dobrą współpracę wszystkim, z którymi mieliśmy przyjemność spotkać na naszej drodze.